Styret for Stugudal Fjell 2016-2018

Arne Otto Vedvik

Styreleder, redaktør facebook og hjemmesiden

Mobil: 900 67 657

E-post: arneotto@sylanopplevelse.no

 

An-Magritt Morset Hegstad

Styremedlem

Mobil: 915 82 795

E.post: anmagritt.hegstad@gmail.com

 

Ellen Ø. Brandtzæg

Styremedlem – ansvarlig for bladet » Nytt fra Stugudal Fjell»

Mobil: 994 44 646

E.post: turistkontor.stugudal@online.no

 

John Helge Kåsen

Styremedlem – ansvarlig for merking og rydding av stier

Mobil: 974 78 687

E-post: jon_doffen@hotmail.com

 

Kristin Grytbakk

sekretær, redaktør facebook og hjemmesiden

Mobil: 958 47 267

E-post: kristin.grytbakk@tydalsnett.no